Periodisk drift og vedlikehold

Tilstandsbasert vedlikehold. I drift av forskjellige anlegg blir en stadig stilt ovenfor krav om bedring av produktivitet og effektivitet uten at kvaliteten på produkt og tjenester til kundene skal endres. Gjennom å systematisere drift og vedlikehold kombineres erfaring og nye arbeidsmetoder som tar i bruk framtidsrettet datateknologi. Oversikt over anlegg og utstyr, konkrete arbeidsrutiner og klare målsettinger er noen av nøklene til å lykkes. Drift- og Vedlikeholdssystem (DV-system) gir mulighet for effektiv planlegging, organisering og oppfølging av utført drift og vedlikehold. Ved å utnytte registrerte data vil det være mulig å ta korrekte beslutninger om valg av funksjonsnivå for ulike anlegg og samtidig finne de mest kostnadseffektive tiltak for å opprettholde eller øke nivået. Ved bruk av DV system kan en i neste omgang ivareta en kostnadseffektivt reservedelsstrategi. Ved å overvåke status på anlegg, delsystemer og utsyr kan en på rett tidspunkt bestille tjenester og utstyr for å gjennomføre korrigerende tiltak. I to påfølgende videoer presenterer vi hvordan en kan ivareta tilstandsbasert vedlikehold, der en forenklet måte å benytte pålitelighetsstyrt vedlikehold ved å gjennomgå de syv grunnleggende vedlikeholds samt reservedelsstrategi

Scroll to Top