Alternative måter å bygge opp filtre på

I video vises bruk av alternative filtermedia i to- og tre -media filtre. Vi viser at Filtralite (FL) og antrasitt med samme lagtykkelse og korngradering, gir identisk utløpsvannkvalitet, men FL har lavere trykktap pga høyere porøsitet og en annen overflatestruktur enn antrasitt

Scroll to Top