Filtermedier og utforming av koagulering og filtreringsanlegg

Til filtrering av drikkevann brukes forskjellige typer filtermideier. De vanligste filtermedier i Norge er kvartssand, Filtralite, antrasittkull. Videre benyttes marmor og hydratkalk til korrosjonskontroll. Nevnte typer filtermedium har forskjellige egenskaper og inngår i to- og tre -medium filtre.  I video vises også at det er viktig med kunnskap om kornfordeling i et filter og hvordan kornfordelingsanalyse foretas.

Scroll to Top