Netto vannproduksjon (video mangler)

Netto vannproduksjon beregnes som brutto produsert vannmengde, minus vannmengde sendt i avløp som modningsvann (førstefiltrat) og filtrert vann som forbrukes til filterspyling. Videre tar man hensyn til produksjonstapet (tapt driftstid) som går med til luftspyling, ventil-/lukemanøvrering, filterenheter i spylekø, etc

Scroll to Top