Om oss

Steinar Nybruket
Tor Fjærgård

Vår historie

Prosessteam utvikles og drives av Tor Fjærgård (Altiett AS) og Steinar Nybruket (Nybruket VA-rådgivning).

På 1980-tallet jobbet Steinar som driftsleder på avløpsrenseanlegg, deretter over 25 år i bransjeforeningen Norsk Vann . Utviklet Norsk Vanns første e-læringskurs og har lang erfaring med bruk av video, gjerne kombinert med kurssamling som opplæringsmetode.

Tor har lang erfaring fra drift av vann, avløp og prosess-anlegg. Har gjennom utdanning og erfaring bred kompetanse innen opplæring av driftspersonell, prosjekt/byggeledelse, ROS analyser, driftsoptimalisering og utvikling av lovpålagt Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) dokumentasjon.

Møt vårt nettverk

Vi knytter til oss et nettverk av erfarne ressurspersoner som bistår oss i kursutvikling og gjennomføring. Kursdeltaker vil med dette tilegne seg "beste praksis" i drift av anlegg.

Geir Martinsen

Har lang erfaring fra kommunale vann og avløpsanlegg. Bidrar i videoer fra anlegg og erfaringer i våre kurs.

Kai Olafsen

Har lang erfaring fra kommunale vann og avløpsanlegg. Bidrar i videoer fra anlegg og erfaringer i våre kurs.

Morten Sæther

Har lang leverandørerfaring innen pumpeteknikk. Bistår i utvikling av kurs i pumpeteknikk.

Rull til toppen