Om oss

Steinar Nybruket
Tor Fjærgård

Vår historie

Prosessteam utvikles, eies og drives av Tor Fjærgård (Altiett AS) og Steinar Nybruket (Nybruket VA-rådgivning).

På 1980-tallet jobbet Steinar som driftsleder på avløpsrenseanlegg, deretter over 25 år i bransjeforeningen Norsk Vann . Utviklet Norsk Vanns første e-læringskurs og har lang erfaring med bruk av video, gjerne kombinert med kurssamling som opplæringsmetode. Har bistått Fagskolen Innlandet med utvikling av studieplan og læremateriell i forbindelse med nytt VA studie.

Tor startet yrkeskarriere innen olje og skipsindustri før 32 års ansettelse i Hias og med det lang erfaring fra drift av vann og avløpsanlegg, de fleste som driftsleder. Etter Hias i byggeledelse før rolle som driftsleder i Eidsiva Bioenergi. Har gjennom utdanning og erfaring bred kompetanse innen drift, opplæring av driftspersonell, prosjekt/byggeledelse, ROS analyser, driftsoptimalisering og utvikling av lovpålagt Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) dokumentasjon. Har bistått Fagskolen Innlandet med utvikling av studieplan og læremateriell i forbindelse med nytt VA studie. Videre inngått i Lillehammer kommunes byggeledelse under utbygging av nytt vannverk.

Møt vårt nettverk

Vi knytter til oss et nettverk av erfarne ressurspersoner som bistår oss i kursutvikling og gjennomføring. Kursdeltaker vil med dette tilegne seg "beste praksis" i drift av anlegg.

Bjørnar Eikebrokk

Bjørnar Eikebrokk er utdannet sivilingeniør fra NTH 1977 og Dr. Ing. samme sted i 1982, med en avhandling om NOM-fjerning fra drikkevann ved koagulering og dybdefiltrering.

Roar Bustebakke

Roar er driftsleder på Gjøvik Vannverk. Han har lang erfaring fra planlegging og drift av VBA (vannbehandlingsanlegg), PS (pumpestasjoner), HB (høydebassenger)  og reservevannforsyning.

Hans Petter Brenni

Ingeniør/saksbehandler på Teknisk drift, Forvaltning og miljø i Gjøvik kommune. Lang erfaring med mindre private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

Geir Martinsen

Har lang erfaring fra kommunale vann og avløpsanlegg. Bidrar i videoer fra anlegg og erfaringer i våre kurs.

Kai Olafsen

Har lang erfaring fra kommunale vann og avløpsanlegg. Bidrar i videoer fra anlegg og erfaringer i våre kurs.

Morten Sæther

Har lang leverandørerfaring innen pumpeteknikk. Bistår i utvikling av kurs i pumpeteknikk.

Skroll til toppen