Gjennomfør nettbasert undervisning når det passer deg der du er!

ProsessTeam gir deg nettbasert opplæring i ditt eget tempo fra noen av bransjens mest erfarne fagfolk.

Kursbevis

Alle våre kurs gir kursbevis, slik at opplæring kan dokumenteres overfor myndigheter og andre.

On- og offline

Opplæringen skjer ved bruk av videoer, quiz og oppgaveløsninger. Samlinger tilpasses.

Lang erfaring

Prosessteam har lang erfaringer med prosjektering, drift og vedlikehold av prosessanlegg.

Modulbasert VA-opplæring

Prosessteam tilbyr modulbasert opplæring innen prosess-kjemi for driftspersonell på VA-anlegg og annen prosessindustri.

Kurs som tilbys nå:

  • Vannbehandling for personell som bidrar i drift av damp og hetvanns -anlegg
  • Pumpekurs for personell som har ansvar for prosjektering, planlegging, drift eller vedlikehold av pumpeinstallasjoner
  • Avløpskurs for drift- og prosjekterings -personell
  • Avløpsrensing i spredt bebyggelse
  • Koagulering og dybdefiltrering  for drift- og prosjekterings -personell

Våre kurs er bygget opp med presentasjonsvideoer, bilder og videoer fra aktuelle anlegg og quiz eller innleveringsoppgaver. Etter gjennomført kurs får du kursbevis som dokumenterer opplæring.

No Courses Found!
Skroll til toppen