Gjennomfør nettbasert undervisning når det passer deg!

ProsessTeam gir deg nettbasert opplæring i ditt eget tempo fra noen av bransjens mest erfarne fagfolk.

Kursbevis

Alle våre kurs gir kursbevis, slik at opplæring kan dokumenteres overfor myndigheter og andre.

On- og offline

Opplæringen skjer ved bruk av videoer, quiz og oppgaveløsning. Samlinger tilpasses.

Lang erfaring

Prosessteam har lang erfaringer med prosjektering, drift og vedlikehold av prosessanlegg.

Modulbasert VA-opplæring

Prosessteam tilbyr modulbasert opplæring innen prosess-kjemi for driftspersonell på VA-anlegg og annen prosessindustri.

Kurs som tilbys nå

Vi tilbyr kurs i vannbehandling for personell som bidrar i drift av damp og hetvanns -anlegg og pumpekurs for personell som har ansvar for prosjektering, planlegging, drift eller vedlikehold av pumpeinstallasjoner. Våre kurs er bygget opp med presentasjonsvideoer, bilder og videoer fra aktuelle anlegg og quiz. Etter gjennomført kurs får du kursbevis som dokumenterer opplæring. Videre kan vi opplyse at kurs i avløpsteknikk er under utviklng.

kr3,000

Vannbehandling, hjelpesystemer og drift i damp- og hetvannsanlegg

kr5,000

Pumpekurs – prosjektering, drift og vedlikehold

ikke ferdig

Avløpskurs under utvikling…

Rull til toppen