Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr 5 000,00
Start nå

Avløpsrensing i spredt bebyggelse

Kort presentasjon av kursutviklere og innhold i kurs

ProsessTeam tilbyr kurs innen avløpsanlegg i spredt bebyggelse til personell som planlegger og/eller har ansvar for drift av denne type renseløsninger. Kurs tar for seg avløpsmengde og sammensetning fra bygg i spredt bebyggelse (hus/hytter), valg av rensemetode og dimensjonering før renset avløp tilføres resipient. Driftsrutiner inngår også i kurset

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder Mai 2020 “Planlegging for spredt bolig-, fritidsog næringsbebyggelse i landbruks-,natur-,frilufts- og reindriftsområder” . Dette er en overordnet veileder som er aktuell i forbindelse med kommunal arealplanlegging

Når du har bestilt kurset får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord. Du kan når som helst starte kursgjennomføring der du er og når det passer deg. Om ønskelig inviteres kursdeltakere til  oppstartssamling og oppfølgingssamlinger på teams. Kursdeltaker kan også nå instruktører per e-post eller på mobil. Vi lover deg eventuelt rask respons. Når du har sett alle videoene og besvart rett på tilhørende quiz kan du laste ned kursbevis som automatisk genereres i kursportalen. Deltakeravgift faktureres til fakturaadresse som spesifiseres under bestilling av kurset.

Kurs innhold

Utvid alle
Skroll til toppen