Avløpskurs under utvikling…

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
ikke ferdig
Start nå

ProsessTeam ferdigstiller i løpet av høsten 2022 avløpskurs der kursdeltaker gjennom nettbasert egenstudier i nettverk med andre kursdeltakere, med bistand fra instruktører, kan tilegne seg lovpålagt kompetanse innen avløpsteknikk. Avløpsmengde og sammensetning, transportsystem, rensemetoder, slambehandling og HMS inngår i kurset. Personell som har ansvar for avløpshandtering skal forhindre forurensning av resipient renset avløpsvann tilføres. I dette viktige arbeidet må en forholde seg til forurensningsmyndighetene som gjennom forurensningsforskriften setter krav til minimumskvalitet på renset avløpsvann, eller med andre ord; hvor mye forurensning som tillates å slippe ut. Det er i Norge strengere krav til utslipp til innlandsvassdrag enn ved kystnær beliggenhet. Det betyr at krav til rensemetoder varierer i forhold til resipient. Kurs er beregnet for
personell som skal prosjektere, vedlikehold og/eller har ansvar for drift av avløpsanlegg.  I kurs benyttes videoer som er basert på animasjoner og anleggsbesøk.

Er du interessert i delta som gratis testbruker er du velkommen til å ta kontakt per epost med Tor Fjærgård eller Steinar Nybruket steinar.nybruket@gmail.com

Video under gir deg en kort presentasjon av kurset!

Studieplan - foreløpig

Hent foreløpig studieplan

Kurs innhold

Utvid alle
Rull til toppen