Avløpskurs under utvikling

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
krIkke tilgjengelig
Start nå

ProsessTeam utvikler i løpet av 2021 avløpskurs der kursdeltaker gjennom nettbasert egenstudier i nettverk med andre kursdeltakere, med bistand fra instruktører, kan tilegne seg lovpålagt kompetanse innen avløpsteknikk. Avløpsmengde og sammensetning, transportsystem, rensemetoder, slambehandling og HMS inngår i kurset. Personell som har ansvar for avløpshandtering skal forhindre forurensning av resipient renset avløpsvann tilføres. I dette viktige arbeidet må en forholde seg til forurensningsmyndighetene som gjennom forurensningsforskriften setter krav til minimumskvalitet på renset avløpsvann, eller med andre ord; hvor mye forurensning som tillates å slippe ut. Det er i Norge strengere krav til utslipp til innlandsvassdrag enn ved kystnær beliggenhet. Det betyr at krav til rensemetoder varierer i forhold til resipient. Kurs er beregnet for
personell som skal prosjektere, vedlikehold og/eller har ansvar for drift av avløpsanlegg.  I kurs benyttes videoer som er basert på animasjoner og anleggsbesøk.

Kurs innhold

Utvid alle
Rull til toppen