Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Start nå
Dette kurset er for øyeblikket lukket

Kurs under utvikling - publiseres i nær fremtid
Pumpekurs for personell som har ansvar for planlegging, drift eller vedlikehold av pumpeinstallasjoner

Pumpekurs gir kursdeltaker opplæring i sentrifugal og fortrengerpumpe  -teori, men  skruepumpe og mammutpumpe inngår også i kurset. Kursdeltaker vil med dette kunne ivareta forhold knyttet til aktuell rolle innen  FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) forhold i anlegg. Kurs gir med dette innsikt i hvordan du prosjekterer et pumpearrangement, viktige forhold i forbindelse med bestilling, overtagelse, drift og tilstandsbasert vedlikehold. Kurs er basert på kursutvikleres egen kompetanse, men også for stor del gjennom samarbeid med pumpeleverandører. Kurs har vann, avløp og hetvannsystem som hovedfokus. 

 

Kurs innhold

Utvid alle
Innledning
Leksjon innhold
0% fullført 0/1 Steps
Leksjon innhold
0% fullført 0/1 Steps
Rull til toppen