Kurs under utvikling

ProsessTeam utvikler kurs der kursdeltakere kan tilegne seg spisskompetanse i forbindelse med dybdefiltrering der koagulering og filtrering av drikkevann inngår

 

Godt og trygt drikkevann, vårt viktigste næringsmiddel, krever optimal drift av anlegg basert på kunnskap og erfaring. Det er svært viktig at nye anlegg dimensjoneres i forhold til at råvannskvalitet påvirkes av klimatiske endringer. Dette samtidig med at gamle anlegg optimaliseres med tilpasset drift i forhold til nevnte utfordringer.

Klimaendringer:

•       Høyere temperatur, økt vekstsesong, mer nedbør og mer ekstremnedbør fører til økt produksjon og økt avrenning av NOM fra nedbørfeltene

•       Økt algeforekomst og mer luftbårne forurensninger (radioaktive stoffer, PEFAS/PFOS, etc)

•       «Nye» mikroorganismer og patogener

Dette krever:

·         Overvåking og tilpasning

•       Kunnskapsutvikling og forskning

•       En optimalisert, klimarobust, sikker og bærekraftig vannbehandling

•       Mer samhandling mellom vannbehandlings- og distribusjonsprosesser

Kurs innhold

Utvid alle
Leksjon innhold
0% fullført 0/1 Steps
Scroll to Top