Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
Avtales
Start nå

Kurs under utvikling

Godt og trygt drikkevann, vårt viktigste næringsmiddel, krever optimal drift av anlegg basert på kunnskap og erfaring. Kurs i koagulering og dybdefiltrering gir deg viktig kunnskap i forhold til sikker og bærekraftig drift, optimalisering og prosjektering av vannverk der koagulering og dybdefiltrering er med på å sikre tilstrekkelig hygienisk barriere.

Klimaendringer:

  • Høyere temperatur, økt vekstsesong, mer nedbør og mer ekstremnedbør fører til økt produksjon og økt avrenning av NOM fra nedbørfeltene
  • «Nye» mikroorganismer og patogener

Dette krever:

  • Overvåking og tilpasning
  • Kunnskapsutvikling og forskning
  • En optimalisert, klimarobust, sikker og bærekraftig vannbehandling
  • Mer samhandling mellom vannbehandlings- og distribusjonsprosesser

Her kan du se en kort videopresentasjon av kurset

Du kan hente dokument som viser kursinnhold med link under

Kurs innhold

Utvid alle
Skroll til toppen