Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr 20 000,00
Start nå

Kurs kan gjennomføres der du er og når det passer deg

Kurs kan gjennomføres der du er og når det passer deg.  Så snart du har bestilt kurset får du tilsendt brukernavn og passord slik at du kan starte nettbasert opplæring med tilgang til instruktører på mobil eller e-post. Du blir om ønskelig invitert til oppstart- og oppfølgingssamlinger i teammøter. Når du har bekreftet visning av videoer og besvart riktig på alle tilhørende quiz genereres det automatisk et kursbevis du kan laste ned fra portalen. Kurs faktureres første månedsskifte etter påmelding.

Om ønskelig kan det tilbys samlinger:

  • Fysiske samlinger der personell fra flere vannverk deltar.
  • Samlinger på vannverk for aktuelt personell (“skreddersøm”).

Godt og trygt drikkevann, vårt viktigste næringsmiddel, krever optimal drift av anlegg basert på kunnskap og erfaring. Kurs i koagulering og dybdefiltrering gir deg viktig kunnskap i forhold til sikker og bærekraftig drift, optimalisering og prosjektering av vannverk der koagulering og dybdefiltrering er med på å sikre tilstrekkelig hygienisk barriere.

Klimaendringer:

  • Høyere temperatur,  lengre vekstsesong, mer nedbør og mer ekstremnedbør fører til økt produksjon og økt avrenning av NOM fra nedbørfeltene
  • «Nye» mikroorganismer og patogener

Dette krever:

  • Overvåking og tilpasning
  • Kunnskapsutvikling og forskning
  • En optimalisert, klimarobust, sikker og bærekraftig vannbehandling
  • Mer samhandling mellom vannbehandlings- og distribusjonsprosesser

Her kan du se en kort videopresentasjon av kurset

Du kan hente dokument som viser kursinnhold med link under

Kurs innhold

Utvid alle
Skroll til toppen