Slamproduksjon (video mangler)

Under typisk norske forhold med relativt rene overflatevann (innsjøer) med lav turbiditet og lavt algeinnhold, vil slamproduksjonen i hovedsak stamme fra koagulanten som tilsettes vannet. I video benyttes Bjørnar Eikebrokk sin driftsmodell til å beregne slamproduksjon i et vannbehandlingsanlegg.

Scroll to Top