Kontinuerlig filtrering

DynaSand brukes blant annet til å rengjøre og produsere drikkevann. Kontaktfiltrering på Dynasandfilter er karakterisert ved at fellingskjemikalier (eks, polyaluminiumklorid eller jernklorid) tilsettes vannet. Dette flokkulerer i sandfilteret og holder tilbake kollodiale, organiske/ikke-organiske og grovere partikler. Behandlingen er særdeles egnet for å redusere humus og eller jern, og gir normalt et fargetall på under 5 mg Pt/L og turbiditet lavere enn 0,1 FTU. Vi har fått tillatelse til å benytte den videoen med egen tale og tekster til undervisning

Scroll to Top