Filterspyling

Filtersenger rengjøres normalt ved tilbakespyling med noen minutters varighet og med en spylehastighet som medfører fluidisering og ekspansjon av filtersengen. I spylesekvens inngår luft, luft/vann og vann med aktuelle tidssekvenser og spylehastigheter. Etter en avsluttet filterspyling vil filterkornene sedimentere tilbake på plass med en hastighet som øker med filterkorndiameteren og filterkornenes spesifikke vekt. Under denne sedimenteringen gnis også kornene mot hverandre, noe som river løs ekstra partikler. Dette vannet kommer normalt ut av filtersengen under den såkalte modningsperioden der vannkvaliteten er forringet i forhold til den etterfølgende fasen med normal filterdrift. Rutiner for filterspyling kan du også se på videoer i leksjon “Referanseanlegg” på Hias og Asker og Bærum Vannverk der driftsledere presenterer sine anlegg med blant annet fokus på filterspyling.

Scroll to Top