Basisligning for filtrering

I video viser den såkalte “basisligningen” for filtrering at andelen partikler som fjernes i et filterlag er proporsjonal med konsentrasjonen av partikler i innløpet til det aktuelle filterlaget

I video vises bruk av basisligningen i forhold til ensgradert sandfilter og to-media (2-M) filtre. Basisligningen og betraktningene  illustrerer på en god måte fordelene med flermediafiltre og oppstrømsfiltre. To- eller flermedia filtre kan anvende mer grovkornige masser i øvre filterlag. Vi ser at økt filterkornstørrelse gir redusert λ, redusert tilbakeholdelse av partikler og redusert trykktap grunnet jevnere lagringsfordeling over filterdybden. For oppstrømsfiltre vil stratifiseringen som skapes av tilbakespylingen gjøre at de største kornene etter hvert havner i de nedre deler av filtersengen.

Scroll to Top