Besøk på Asker og Bærum Vannverk

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV IKS er organisert som et interkommunalt selskap i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Vi besøker Aurevann vannbehandlingsanlegg som har en kapasitet på 2.900 m3/time. Gjennomsnittlig vannproduksjon er 8 – 15 mill. m³/år eller 20 000 – 40 000 m³/døgn. Aurevannsanlegget leverer vann til omkring 65 % av Bærums befolkning eller 65 – 70 000 pe. Det som er spesielt med dette anlegget er at det tar inn råvann fra Aurevann og leverer til nedstrøms distribusjonssystem uten råvann- og rentvannspumper. Anlegget benytter hydratkalk i forbindelse med koagulering og til korrosjonskontrroll. Driftsleder Christian Finstad viser oss rundt på anlegget.

Scroll to Top