Empiriske modeller – spørsmål

Bjørnar Eikebrokk gir i kurset tilgang til modeller han har utviklet gjennom mange års forskning. I følgende video stiller vi derfor mange viktige spørsmål i forhold til optimal drift og dimensjonering av et vannbehandlingsanlegg. Vi vil i neste omgang utfordre Bjørnar Eikebrokk der han med hjelp av sine empiriske modeller gir oss svar på våre spørsmål. I video benytter vi spylevann- og rentvanns -pumper som eksempler

.

 

Scroll to Top