Koagulering og korrosjonskontroll med mettet kalkvann i filter

Vi viser et eksempel på hvordan et kontaktfiltreringsanlegg med
kalkvannsprearering kan bygges opp. Her inngår dosering og innblanding av et
koaguleringsmiddel (f. eks. aluminiumsulfat, jernklorid eller prepolymerisert
aluminiumsklorid), en syntetisk polymer (f.eks. polyacrylamid) som
filtreringshjelpemiddel for å oppnå økt fnokkstyrke/sterkere fastholding til
filterkorn og derved økt filtersykluslengde og/eller økt filterbelastning. Det
benyttes lesket kalk og CO2 for styring av koagulerings-pH og for
korrosjonskontroll av utgående vann.

Scroll to Top