Karakterisering av filterkorn

I video ser vi på valg av filtermedium ved å karakterisere kornstørrelse i forhold til uniformitetskoeffisient (u.c.) og effektiv kornstørrelse (e.s) som bør oppfylles i et filter. Vi viser til at dette er viktig bestiller-kompetanse da en må forvente at leverandør av filtermedium dokumenterer kornfordeling som vist i videoen.

Scroll to Top