Modnings- og spylevannsmengder (video mangler)

Filtersenger rengjøres normalt ved tilbakespyling med noen minutters varighet og med en spylehastighet som medfører fluidisering og ekspansjon av filtersengen med bruk av luft og vann.  Spylesekvensen avsluttes med at førstefiltratet ledes til slambehandling eller innløp til vannbehandlingsanlegget. Spyling av filtre er tap av vannproduksjon, og må derfor være effektiv med tanke på å være tilstrekkelig for å fjerne avsetninger i filtret, men dette betyr også at en må avslutte filterspylingen før filtret blir for rent, et forhold som eventuelt betyr at modningsperioden blir unødvendig lang. Dersom filteret tappes ned før spyling, vil vannmengden som går videre til fortykker være lik spylevannsmengden minus volumet av nedtappingsvannet

Scroll to Top