Filterkoeffisienten endres over tid

Filterspyling medfører nedetid i forhold til vannproduksjonen. Optimal filterspyling til rett tid er derfor en viktig faktor i vannbehandlingen. Forhold som kan påvirke filterspylingen kan være feil koagulantdose eller uønsket variasjon i filtreringshastighet. Det er videre viktig at en ivaretar tilstrekkelig lange filtersykluser (> 8 timer) slik at frekvensen av filterspyling og filtermodning, spylevannsforbruk og nedetid opprettholdes på et rimelig lavt nivå. I video viser vi at filterkoeffisienten endres over til p.g.a. avsetninger i filteret. Avsetning hemmer effekt av det vi omtaler som «fluepapireffekt». Dette medfører redusert avsetning da fastholdningskreftene reduseres samtid som porehastigheten øker. Kortversjon resultat blir med dette at avsetningen i filtret reduseres samtidig som uønsket løsriving av partikler øker.

Scroll to Top