Arkiver: Kurs

Avløpskurs under utvikling…

ProsessTeam ferdigstiller i løpet av høsten 2022 avløpskurs der kursdeltaker gjennom nettbasert egenstudier i nettverk med andre kursdeltakere, med bistand fra instruktører, kan tilegne seg lovpålagt kompetanse innen avløpsteknikk. Avløpsmengde og sammensetning, transportsystem, rensemetoder, slambehandling og HMS inngår i kurset. Personell som har ansvar for avløpshandtering skal forhindre forurensning av resipient renset avløpsvann tilføres. I dette …

Avløpskurs under utvikling… Read More »

Pumpekurs – prosjektering, drift og vedlikehold

Pumpekurs – prosjektering, drift og vedlikehold Pumpekurset for personell som har ansvar for planlegging, drift eller vedlikehold av pumpeinstallasjoner. Kurs kan om ønskelig avsluttes med en gjennomgang i et nettmøte. Her følger en liten smakebit av hva du får lære deg som kursdeltaker:

Vannbehandling, hjelpesystemer og drift i damp- og hetvannsanlegg

Vannbehandlingskurs for personell som bidrar i drift av damp og hetvanns-anlegg Prosessteam tilbyr kurs til driftspersonell i damp og hetvanns -anlegg der målsetting er å gi kunnskap som kan redusere uforutsette stopp og vedlikehold samt ivareta god energiøkonomi og forlenge anleggets levetid. Kurs er bygget opp med forskjellige leksjoner i naturlig rekkefølge med tanke på …

Vannbehandling, hjelpesystemer og drift i damp- og hetvannsanlegg Read More »

Rull til toppen