Kurs

Avløpsrensing i spredt bebyggelse

Avløpsrensing i spredt bebyggelse Kort presentasjon av kursutviklere og innhold i kurs https://vimeo.com/807436662 ProsessTeam tilbyr kurs innen avløpsanlegg i spredt bebyggelse til personell som planlegger og/eller har ansvar for drift av denne type renseløsninger. Kurs tar for seg avløpsmengde og sammensetning fra bygg i spredt bebyggelse (hus/hytter), valg av rensemetode og dimensjonering før renset avløp […]

Avløpsrensing i spredt bebyggelse Read More »

Avløpsrensing – kurs for drift- og prosjekteringspersonell

Mengde, sammensetning og rensing av avløpsvann ProsessTeam tilbyr avløpsskurs der driftspersonell, ingeniører og rådgivere er målgruppe. Dette er et studie innen avløpsteknikk som er basert på gjennomføring i eget tempo når det passer deg der du er.  Selv om opplæring gjennomføres som selvstudium kan du når som helst kontakte ProsessTeam for å be om bistand.

Avløpsrensing – kurs for drift- og prosjekteringspersonell Read More »

Pumpekurs – prosjektering, drift og vedlikehold

Pumpekurs – prosjektering, drift og vedlikehold Pumpekurset for personell som har ansvar for planlegging, drift eller vedlikehold av pumpeinstallasjoner. Se presentasjoner av kurset under. Hent kursinnhold Referanser Les tilbakemeldinger fra kursdeltagere Her følger en liten smakebit som viser kursoppbygging: https://vimeo.com/456114744 Bestill kurs her Når du har bestilt kurset får du tilsendt en e-post med brukernavn

Pumpekurs – prosjektering, drift og vedlikehold Read More »

Vannbehandling, hjelpesystemer og drift i damp- og hetvannsanlegg

Vannbehandlingskurs for personell som bidrar i drift av damp og hetvanns-anlegg Prosessteam tilbyr kurs til driftspersonell i damp og hetvanns -anlegg der målsetting er å gi kunnskap som kan redusere uforutsette stopp og vedlikehold samt ivareta god energiøkonomi og forlenge anleggets levetid. Kurs er bygget opp med forskjellige leksjoner i naturlig rekkefølge med tanke på

Vannbehandling, hjelpesystemer og drift i damp- og hetvannsanlegg Read More »

Skroll til toppen