Vilkår og betingelser

Prosessteam.no sine kurs foregår på internett. Kursdeltakelse kan arrangeres ved at hver enkelt kursdeltaker betaler kursavgift i kursportalen, eller ved at det avtales ei kurspakke der ønsket antall deltakere gis tilgang kurs. Sistnevnte alternativ faktureres.

Som kursdeltaker vil du få tilgang til kursmodul ved å logge deg på vår hjemmeside https://prosessteam.no med tildelt brukernavn og passord.

Alt materiell blir lagt på dette nettstedet og du er som kursdeltaker selv ansvarlig for å lese og studere det som er lagt ut i forhold til kurs du har betalt for å gjennomføre.

Kursavgiften som er eks mva inkluderer:

tilgang til nevnte læremateriell under gjennomføring av kurs.
tilgang til kursets forum der du kan utveksle erfaringer med andre deltakere og kommunisere med instruktør.
etter behov henvende deg pr epost til ansvarlig kurs- instruktør.
ved fullført kurs med tilhørende quiz og innleveringsoppgaver får du tilsendt kursbevis.
etter fullført kurs har du fri tilgang til kursmodul med bruk av brukernavn og passord. Det tas forbehold om at kursmodul løpende kan bli oppdatert.

Kursavgiften inkluderer IKKE:

Fysiske samlinger. Slike samlinger må eventuelt arrangeres etter ønske fra kursdeltakere.

Skroll til toppen