Avløpsrensing – kurs for personell som har ansvar for drift, utvikling og prosjektering i forbindelse med avløpsanlegg

kr15000

ProsessTeam tilbyr kurs innen avløpsrensingtil personell som planlegger og/eller ha ansvar for drift av avløpsanlegg. Kurs tar for seg avløsmengde og sammensetning fra kilde, via transportsystem, valg rensemetode og dimensjoenring før renset avløp tilføres resipient. Videre inngår slambehandling som deles opp i avvanning og kondisjonering og slambehandling

Kategori:

ProsessTeam tilbyr kurs innen avløpsrensing til personell som planlegger og/eller har ansvar for drift av avløpsanlegg. Kurs tar for seg avløsmengde og sammensetning fra kilde, via transportsystem, valg rensemetode og dimensjonering før renset avløp tilføres resipient. Videre inngår slambehandling som deles opp i avvanning og kondisjonering og slambehandling

Skroll til toppen