Symboler

Det finnes forskjellige standarder som benyttes i forbindelse prosess – flytskjema. Norsk Vann har utarbeidet egen standard for symboler, «Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren», mens prosessindustrien benytter andre lignende standarder. Vi ser på alternative standarder samt symboler som benyttes i kurset.

Skroll til toppen