Strainpress

Huber Technology leverer utstyr få fjerne filler o.l. fra slam før slammet pumpes videre til etterfølgende behandling. På den måten hindres gjentettinger i pumper, ventil osv.   Med tillatelse fra Huber har vi påført noen tekster. Videoen er uten lyd. Dette er et eksempel fra en leverandør, det finnes flere..
Skroll til toppen