Viskositet og aktuelle pumpeløsninger

Viskositeten i væsker er viktig faktor under planlegging og drift av pumpe-installasjoner. Viskositeten er et mål på væskens strømningsmotstand. Væsker med høy viskositet har større strømningsmotstand, og vil ikke lett deformeres ved fysisk stress, mens væsker med lav viskositet er “tynne” og strømme lett. Viskositeten av væsker kan finnes ved hjelp av et instrument kjent som et viskosimeter, av hvilke det finnes mange forskjellige typer. I tilfeller hvor mindre nøyaktige målinger er akseptable, kan viskositet også måles ved hjelp av enkle gravitasjon-baserte enheter. I forbindelse med avløp benyttes TS (tørrstoff) som måleparameter i forhold til mediets konsistens og pumpbarhet. I videoen opptrer både centistoke og centipoise som benevninger. Da dette kan virke forvirrende kan du se på forhold mellom nevnte benevnelser under. Ønsker du tilgang til en konverterings tabell for viskositet og andre benevnelser kan du besøke https://www.convertworld.com/no/dynamisk-viskositet/

Dynamisk viskositet Del på EgenvektKinematisk viskositet
VæskeCentipoise  g/ml  Centistoke
Vann 1 / 1= 1
Honning 10,00 / 1,42= 7,042
1 cP = 0,01 (g/(cm-s)   1 cSt = 0,01 stokes= 0,01 cm2/sek
I tabell sammenstilles centipoise og centistokes
Skroll til toppen