Næroset trykkøkningsstasjon

Trykkøkningsstasjonen pumper vann opp til Næroset høydebasseng. Ved denne stasjonen er det benyttet pumper med svinghjul for å unngå trykkslag ved pumpestopp.

I stasjonen er det også bygget inn en trykkreduksjonsventil på trykkledning inn i en sone nedenfor stasjonen, slik at denne sonen får ca 5 kg trykk.

Skroll til toppen