Hole trykkøkningsstasjon

Hole trykkøkerstasjon mottar vann fra vannverket via pumpestasjon i vannverket.Trykkøkerstasjonen pumper vannet videre i retning Torsberget høydebasseng. Mellom Hole trykkøkerstasjon og Torsberget er det anlagt flere trykkøkere med tilsvarende funksjon som Hole. Dette er gjort for å unngå for høyt trykk på pumpeledningen, da høydeforskjellen fra vannverket til Torsberget er ca. 220 meter, dvs. 22 kg trykk.

Skroll til toppen