Næroset høydebasseng

Vann pumpes opp i dette bassenget fra en trykkøker. Høydebassenget er bygget med 2 bassenger. Vann renner fra det ene til det andre. Inspeksjon av bassengene forgår her ved inspeksjonsluker i bunnen av bassengene. Dette er en bedre løsning enn den som er bygget ved Torsberget.

Det er også anlagt kobling til brannslange for fylling av basseng fra brannbil.

Inne i stasjonen er det også et hydroforanlegg med pumper og trykktank for at bebyggelse som ligger høyere enn bassenget skal få tilstrekkelig trykk.

Skroll til toppen