Torsberget høydebasseng

Høydebassenget ligger ca. 220 meter ovenfor vannverket på Nes. 

Høydebassenget er delt inn i 2 bassenger. Vannet pumpes inn i basseng 1 hvorfra det ledes over til basseng 2 (forbruksbassenget). Videoen presenterer rør og ventiler i ventilkammeret. Videre vises hvordan man går ned i bassenget via luker i toppen på bassengene.

Skroll til toppen