Forsedimentering – eksempel fra Gardermoen renseanlegg

Ved Gardermoen renseanlegg i Ullensaker kommune har de etter rist/sandfang og  forsedimentering av avløpsvannet før dette går videre til biologisk rensing. Vi ser på denne delen av forbehandlingen der driftsoperatør forklarer. Vi må ta forbehold om eventuelle endringer i prosessene ved anlegget siden videoopptak ble gjort.
Skroll til toppen